VaBankers
mazowieckie Warszawa
Drużyna   scenariuszowa
Istnieje od 2007 roku.