Weterani Wielu Wojen
mazowieckie Warszawa
Drużyna   scenariuszowa
Istnieje od 2008 roku.
 
Skład   8
Leh [WWW]
Leszek
nurek
Michał Domański
R4f4ł
RAFAł