Partyzanci z Wyciętego Lasu [PWL]
mazowieckie Grądy/Leszno
Drużyna   scenariuszowa
Istnieje od 2006 roku.
 
Skład   2
Mynka
Martyna Jędraszka
Nitral
Hubert Miszewski