Las Banditos
mazowieckie Żyrardów
Drużyna   scenariuszowa
Istnieje od 2004 roku.