Spartanie
mazowieckie Warszawa
Drużyna   scenariuszowa
 
Fortuna Favet Fortibus