cigorsi
mazowieckie Warszawa
tel.: 792461956
Drużyna  speedballowa
Istnieje od 1999 roku.