EVILCREW
dolnośląskie LUBIN
tel.: 0602516700
Drużyna  speedballowa
Istnieje od 1997 roku.