Breslau Damage
dolnośląskie Wrocław
tel.: 664197841
Drużyna  speedballowa
Istnieje od 2013 roku.