SPAT
mazowieckie Zielonka
tel.: 602-645-052
Drużyna   scenariuszowa