G.R.D.I.
łódzkie Łęczyca
Drużyna   scenariuszowa
Istnieje od 2010 roku.