Defenders Rybnik
śląskie Rybnik
strona internetowa: kliknij
Drużyna  speedballowa
Istnieje od 2014 roku.