Batalion Zachód
lubuskie Żary
tel.: 787171562 , 782669135
Drużyna  speedballowa   scenariuszowa
Istnieje od 2015 roku.
 

www.facebook.com/batalionzachod