MadWolfs
podlaskie Białystok
Drużyna   scenariuszowa
 

Opis Drużyna póki co nastawiona na typowo leśną odmianę paintball-a. W skład drużyny wchodzą osoby w wieku 20-25 lat.