franu   administrator
administrator - pełne zarządzanie, łącznie z nadawaniem uprawnień innym
redaktor - możliwość tworzenia i edycji własnych aktualności