REGION
lubelskie 16/13
łódzkie 27/38
opolskie 14/10
pomorskie 28/15
śląskie 72/64